ἀπολογησομένῳ

ἀπολογησομένῳ
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut part mp masc/neut dat sg
ἀ̱πολογησομένῳ , ἀπολογέομαι
speak in defence
futperf part mp masc/neut dat sg (doric aeolic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut part mid masc/neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”